به این صفحه امتیاز بدهید

۶ دی تا ۹ دی ماه ۱۴۰۲
سالن حافظ غرفه شماره ۳
شیراز شهرک گلستان بلوار علامه دهخدا
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس ساختمان اداری واحد امور نمایشگاه ها